Tekniker

Följande är ett urval av språk och ramverk jag arbetar och har arbetat med

Frontendtekniker

CanJS, JQuery, Framework7, Backbone, require.js, Handlebars/Mustache, d3js, Highcharts, HTML5, CSS3, Less, Bower, Grunt

Backendtekniker

Java, Spring/Spring MVC, Node.js, Elastic Search, JSP, Hibernate/JPA, SQL, Ehcache, JSF/Seam, Maven

Länkar

Inlägg om Per Ehnbom
Inlägg om Per Ehnbom
Github Per Ehnbom
Github Per Ehnbom
Inlägg om Per Ehnbom
Inlägg om Per Ehnbom
Inlägg om Per Ehnbom
Inlägg om Per Ehnbom
Inlägg om Per Ehnbom
Inlägg om Per Ehnbom
Inlägg om Per Ehnbom
Inlägg om Per Ehnbom
Inlägg om Per Ehnbom
Inlägg om Per Ehnbom
Twitter om Per Ehnbom
FB om Per Ehnbom
Github Per Ehnbom
Google plus Per Ehnbom
MySpace Per Ehnbom
Crunchbase Per Ehnbom
Eniro Per Ehnbom
Hitta Per Ehnbom
188 om Per Ehnbom

Per Ehnbom Github