Jag arbetar som frilansande konsult inom webbutveckling i roller som utvecklare, arkitekt eller projektledare. Med 10 års erfarenhet av webbutveckling har jag erfarenhet från projekt inom flera branscher, men med mest tyngd inom bank och finans.

Jag arbetar med både backend- och frontendutveckling, för såväl webb samt mobila plattformar.

Länkar

Inlägg om Per Ehnbom
Inlägg om Per Ehnbom
Github Per Ehnbom
Github Per Ehnbom
Inlägg om Per Ehnbom
Inlägg om Per Ehnbom
Inlägg om Per Ehnbom
Inlägg om Per Ehnbom
Inlägg om Per Ehnbom
Inlägg om Per Ehnbom
Inlägg om Per Ehnbom
Inlägg om Per Ehnbom
Inlägg om Per Ehnbom
Inlägg om Per Ehnbom
Twitter om Per Ehnbom
FB om Per Ehnbom
Github Per Ehnbom
Google plus Per Ehnbom
MySpace Per Ehnbom
Crunchbase Per Ehnbom
Eniro Per Ehnbom
Hitta Per Ehnbom
188 om Per Ehnbom

Per Ehnbom Github